Ključ

U sastavu opštine Ključ, smeštene na severozapadu BiH, južno od Sanskog Mosta i jugozapadno od Banjaluke, 1991. godine je bilo osam sela sa prevashodno nesrpskim stanovništvom: Velagići, Krasulje, Biljani, Prhovo, Crljeni, Pudin Han, Ramići i Sanica, pri čemu je svako od tih sela imalo nekoliko zaselaka.

U februaru 1992. godine, na teritoriji opštine su već bile srpske paravojne grupe, „Crvene beretke“ i „Beli orlovi“, i više jedinica JNA, a bila je organizovana i srpska Teritorijalna odbrana.

Do 29. 4. 1992. godine Srbi su uspostavili vlast u opštini. Početkom maja, uveden je policijski čas u skladu sa odlukom vlade Autonomne Regije Krajina (ARK). U narednim danima, srpske jedinice 6. partizanske brigade JNA preuzele su kontrolu nad putevima prema gradu Ključu. Na zgradi opštine i na lokalnoj policijskoj stanici istaknuta je srpska zastava. Tokom maja, Krizni štab Ključ je, pod pretnjom hapšenja, objavljivao rokove građanima za predaju oružja za koje nisu imali dozvolu. Od policajaca u aktivnoj službi i rezervnih policajaca zatraženo je da izjave lojalnost ARK-u i izdate su im uniforme sa oznakama ARK-a. Dana 21. 7. 1992. godine, Ratno predsjedništvo opštine Ključ donelo je odluku prema kojoj na svim ključnim položajima u društvenim ustanovama i preduzećima mogu biti samo Srbi lojalni republici bosanskih Srba.

Već od kraja maja, srpske snage su napadale muslimanska područja opštine Ključ, uključujući Biljane i Prhovo. U tom periodu, uništeno je i spaljeno oko 3.500 kuća u muslimanskim selima.

 

Povezano

Šljivari

Tokom leta 1992. godine selo Šljivari u opštini Ključ bilo je pod kontrlom Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske. Dana 21.

»

Prhovo

Prhovo, selo u opštini Ključ, je 1992. godine bilo većinski naseljeno bosanskim Muslimanima. Dana 26. 5. 1992. godine, u Prhovo je stiglo nekoliko maskiranih i

»

Biljani

Selo Biljani nalazi se severozapadno od grada Ključa i obuhvata zaseoke Brkiće, Džaferagiće, Botonjiće i Jakubovce, u kojima su do 1992. godine živeli skoro isključivo

»

Fikret Šljivar

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 21. 10. 2016. godine. Bosanski Musliman iz sela Donja Sanica kod Ključa. Pripadnik Armije

»

Dževad Džaferagić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 5. 6. 2001. godine. Bosanski Musliman iz Biljana, bravar. Dana 10. 7. 1992. godine probudili su ga zvuci vatrenog oružija. ***

»