Kriva Cesta

Dana 22.6.1992. godine uniformisani pripadnici srpskih snaga doveli su grupu od otprilike 20 bosanskih Muslimana do potoka kod Krive Ceste, blizu Partizanskog groblja kod Sanskog Mosta. Naređeno im je da kopaju rupe, dok su u njih bile uperene puške. Kad su završili sa kopanjem, neki su ubijeni tako što im je prerezan grkljan, a neki vatrenim oružjem. Preživeli su samo Ahmet Žulić i još dvojica muškaraca. Posmrtni ostaci 17 muškaraca ubijenih kod Krive Ceste ekshumirani su iz masovne grobnice „Greda I-Kruhari“ 1997. godine


 

Ibro Eminić i Smail Lola Pašić

Bosanski Muslimani iz Sanskog Mosta. Uhapšeni su krajem maja i početkom juna 1992. godine. Dana 22.6.1992. godine pripadnici srpskih snaga su ih odveli na Partizansko groblje, gde su ih ubili. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice „Kruhari-Greda I“, identifikovani su prepoznavanjem ličnih predmeta i predati porodicama.

 

Povezano

Mile Topalović

Bosanski Hrvat iz okoline Sanskog Mosta. Ubijen je 5.12.1995. godine u blizini sela Sasine. Komšije su sutradan sahranile njegovo telo u Sasini. Marinko Topalović Svedočio

»

Manda i Mato Matoš

Bosanski Hrvati iz Sasine. Grupa srpskih vojnika ih je ubila 5.12.1992. godine u njihovoj kući. Njihove posmrtne ostatke je istog dana sahranio rođak, na Starom

»

Sanski Most 1995. godine

Kako su se bosanske snage približavale Sanskom Mostu u septembru 1995. godine, srpski civili i vojnici počeli su da beže u pravcu Banjaluke. Oko 15.9.1995.

»

Grgo Stojić

Dragan Tadić, Ante Tutić, Josip Banović, Žarko i Petar Nikić Bosanski Hrvati iz Škrljevite. Pripadnici srpskih snaga su ih ubili 2.11.1992. godine, u njihovom selu.

»

Sasina i Tomašica

Dana 5.12.1992. godine u mestu Tomašica, pripadnici VRS, Mile, Bojan, Ostoja i Miroslav Gvozden su, sa namerom da osvete svog poginulog brata, zajedno sa Zoranom

»

Kenjari

Dana 27.6.1992. godine ili približno tog datuma, u muslimanski zaselak Kenjari lokalni rezervisti srpske nacionalnosti u uniformama izdvojili su sve muškarce, uključujući i sinove Fikre

»