Lukavica

Dana 27.5.1992. godine, 50 do 100 srpskih vojnika opkolilo je većinski muslimansko selo Lukavicu i naredilo da se ono evakuiše, kako bi pretresli kuće u potrazi za oružjem. Grupa vojnika se vratila u Lukavicu 1.8.1992. godine i provalila u nekoliko kuća. Četrnaest muškaraca starih između 22 i 60 godina je odvedeno. Sutradan su meštani pronašli njihova tela sa rupama od metaka i teškim ranama. Od tih ljudi, samo je jedan preživeo.


Hasan, Hilmo, Husein, Ibrahim, Ismet, Jasmin, Muhamed, Mujaga, Nazif, Nijaz, Sakib, Sejad, Sevdaga i Zijad Alibegović

Bosanski Muslimani iz Budima. Ubijeni su vatrenim oružijem, 1.8.1992. godine u blizini svog sela, na njivi „Perila“. Meštani su sahranili njihove posmrtne ostatke, koji su ekskumirani 1997. godine na zahtev Kantonalnog suda u Bihaću. Identifikovani su i ponovo sahranjeni na istom mestu, u haremu lukavičke džamije.

Svedokinja H.F.

Izjava data vlastima BiH 21.7.1997. godine

Bosanska Muslimanka iz Budima. Svedoči o ubistvima četrnaest muškaraca porodice Alibegović 1.8.1992. godine. Oni su okupljeni u dvorištu Sevdage Alibegović i odvedeni u pravcu njive „Perila“, otprilike 300 metara dalje.

***

[…] oko 13,00 sati čula se jaka pucnjava od vatrenog naoružanja od mjesta Perila niže naselja Budim a tamo smo vidjeli da su odvedeni naši ljudi te se čula vriska, jauci i dozivanje muslimanskih imena.

***

Iz straha da i oni ne budu ubijeni, ostali stanovnici sela su od lokalnih vlasti tražili dozvolu da sahrane ubijene muškarce.

***

Sa Asmirom je otišao Almir Halilagić, Avdo i Muris Topalović, i još neki ljudi kojih se ne mogu sjetiti […]. Čitavu tu noć, srpske žene iz susjednih sela, pljačkale su naše kuće, tako kad je ujutro oko 04,00 sata došao Asmir i rekao da su pronašli naših 14 ljudi koji su ubijeni te su ih dovezli do naše džamije u Lukavici koja je bila minirana kao i da mu trebaju čaršafi i sl. da bi mogli umotati tijela prije pokopa, ja sam u svojoj kući pronašla samo šlifer  koji  sam  mu  dala,  ostalo  je  bilo  opljačkano.

***

(Arhiv Instituta za nestale osobe BiH-Područni ured Bihać, Bosna i Hercegovina,  Federacija  Bosne  i  Hercegovine,  Unsko-sanski  kanton,  Kantonalno  ministarstvo  unutrašnjih  poslova  Bihać,  Stanica  javne  bezbjednosti  Sanski Most, broj: 14-17/02-860/97, 21. juli 1997, IZJAVA H.F.)

Povezano

Huzeir Velić

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u predmetu „Nenad Malić“, 3. 12. 2009. godine. Bosanski Musliman iz Sanskog Mosta, penzioner.

»

Džemal Hadžalić

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu zločine u predmetu „Nenad Malić“, 18. 11. 2009. godine.   „[…]21. decembra 1992. godine

»

Stari Majdan

Dana 21. 12. 1992. godine, pripadnik VRS Nenad Malić je izveo je iz kafane „Fortuna“ u centru Starog Majdana dvojicu bosanskih Muslimana, Huseina Grbića i

»

Mile Topalović

Bosanski Hrvat iz okoline Sanskog Mosta. Ubijen je 5.12.1995. godine u blizini sela Sasine. Komšije su sutradan sahranile njegovo telo u Sasini. Marinko Topalović Svedočio

»

Manda i Mato Matoš

Bosanski Hrvati iz Sasine. Grupa srpskih vojnika ih je ubila 5.12.1992. godine u njihovoj kući. Njihove posmrtne ostatke je istog dana sahranio rođak, na Starom

»