Škrljevita

Dana 2.11.1992. godine, Grgo Stojić je sa rođakom išao peške iz grada Sanskog Mosta u Škrljevitu, selo u istočnom delu opštine Sanski Most. Naišli na dva vojnika 6. krajiške brigade, na putu blizu šume Glamošnica. Vojnici su zatražili njihove lične isprave. Nakon što su im pregledali lične karte, Stojiću i njegovom rođaku rekli su da krenu za njima. Kroz šumu su ih odveli do reke Glamošnice, pored koje su već bila postrojena četvorica Stojićevih komšija. Jedan vojnik je na tu četvoricu držao uperen puškomitraljez. Stojiću i njegovom rođaku rekli su da se postroje pored tih komšija. Pretresli su ih, oduzeli im lične stvari i ispitivali ih. Vojnici, među kojima je bio i Nikola Kovačević, poznatiji kao Daniluško Kajtez, su kazali: „Mi smo vojska Šešeljeva”, pa su pucali na Stojića, na njegovog rođaka i komšije, i ubili petoricu njih.

 


„Za ovo djelo koje mi se stavlja na teret, moja odbrana će biti da smo išli u lov i da smo napadnuti. Ako dobijem veliku robiju u stvari ako me ne izvučete rećiću da sam ubijao po direktivi Tome Delića i Vlade Vrkeša a cilj je bio da se Škrljevita što pre raseli, a to je veoma lako dokazati na sudu.“ Deo pisma Daniluška Kajteza Vladi Vrkešu

Dragan Tadić, Ante Tutić, Josip Banović, Žarko i Petar Nikić

Bosanski Hrvati iz Škrljevite. Pripadnici srpskih snaga su ih ubili 2.11.1992. godine, u njihovom selu. Dva dana kasnije njihovi posmrtni ostaci su ukopani u masovnu grobnicu na katoličkom groblju u Škrljeviti. Ekshumirani su 17.7.1997. godine i predati porodicama.

 


 

Stojić je jedini preživeo. Pogođen je u levu ruku i kuk. Krenuo je dalje šumom ka Škrljeviti. Dok je bio u šumi, čuo je žestoku rafalnu paljbu. Kasnije je saznao da su to pucali vojnici VRS koji su ubili druga četiri muškarca iz Škrljevite.

Povezano

Huzeir Velić

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u predmetu „Nenad Malić“, 3. 12. 2009. godine. Bosanski Musliman iz Sanskog Mosta, penzioner.

»

Džemal Hadžalić

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu zločine u predmetu „Nenad Malić“, 18. 11. 2009. godine.   „[…]21. decembra 1992. godine

»

Stari Majdan

Dana 21. 12. 1992. godine, pripadnik VRS Nenad Malić je izveo je iz kafane „Fortuna“ u centru Starog Majdana dvojicu bosanskih Muslimana, Huseina Grbića i

»

Mile Topalović

Bosanski Hrvat iz okoline Sanskog Mosta. Ubijen je 5.12.1995. godine u blizini sela Sasine. Komšije su sutradan sahranile njegovo telo u Sasini. Marinko Topalović Svedočio

»

Manda i Mato Matoš

Bosanski Hrvati iz Sasine. Grupa srpskih vojnika ih je ubila 5.12.1992. godine u njihovoj kući. Njihove posmrtne ostatke je istog dana sahranio rođak, na Starom

»