Liqeni i Radonjiqit/Radonjićko jezero

Momčilo Antić

Ilija Antiq/Ilija Antić

Serb nga Lloçani/Loćan.

Ka jetuar me djalin Momqillën/Momčilo dhe familjen e tij deri në datën 20.4.1998, kur ata janë zhvendosur në Pejë/Peć, kurse Ilija ka mbetur në fshat. E fundit e ka parë Millosava Antiq/Milosava Antić, bashkëshortja e vëllait të tij, Xhorxhit/Đorđa, në datën 28.5.1998 në mbrëmje kur ka dalë nga shtëpia e saj në Lloqan/Loćan, ku ishte për vizitë.

Trupi i tij është gjetur në muajin shtator të vitit 1998 500 metra teposhtë nga fillimi i grykës së Liqenit të Radoniqit/Radonjićko jezero, në pjesën e thatë, një metër mbi sipërfaqen e ujit. Është vrarë me shumë plumba nga arma e zjarrit. Është identifikuar me anë të analizës së ADN-së në vitin 2005. Familja e ka varrosur në Lloqan/ Loćan. Trupi gjykues i GJNPJ nuk ka mundur për të përfunduar nëse vrasja ka ndodhur derisa viktima ka qenë në kompetencë të UÇK-së.

 

I lidhur

Miloica Vlahović

Milka Vllahoviq/Milka Vlahović Serbe nga Ratishi i Epërm/ Gornji Ratiš, amvise. Çifti martesor Milica dhe Millosh Raduloviq/Milica i Miloš Radunović me fqinjin Sllobodan Radosheviqin/Slobodan Radošević,

»

Rade Repić

Rade Popadiq/Rade Popadić Serb nga Shapci/Šapac, komandant i Njësive të Posaçme të Policisë (NjPP) të MPB-së së Republikës së Serbisë. Për herë të fundit është

»

Dëshmitarit 19

,,Motra S” Shqiptare e Kosovës, 23 ose 24 vjeçare. Pjesëtarët e UÇK-së nga mesi i muajit prill të vitit 1998, si më të moshuarën në

»

Dëshmitar 65

Kujtim Imeraj Romë nga Palabardhi/Palja Barde, i papunë, nuk ka marrë pjesë në konflikte. Një grup i njerëzve të armatosur rreth pasdites së datës 4.7.1998

»

Dëshmitarja 52, Sadri Selca

Zenun Gashi Romë nga Kosuriqi/Kosurić, polic i pensionuar, nuk ka marrë pjesë në konflikte. Herën e fundit është parë në datën 1.8.1998, kur pjesëtarët e

»

Dëshmitari 62

Nurije Krasniqi, amvise dhe bashkëshorti i saj Istref Krasniqi, bujk, shqiptar të Kosovës nga Turjaka/Turjak. Pjesëtarët e UÇK-së i kanë marrë nga shtëpia në datën

»