Stari Grad

Stari Grad je najveća opština na području grada Sarajeva i predstavlja istorijsko središte grada. Sarajevski Stari Grad je gađan sa jugozapadne strane planine Trebević. Za vreme sukoba su po celom Starom Gradu padale granate i pucali snajperi, od čega su stradali mnogi civili, uključujući i nekoliko članova porodice Svedoka AF.

Svedokinja P je stanovala u Starom Gradu. Dana 15.1.11993. godine videla je da je pivaru na Bistriku pokraj Starog Grada pogodila granata koja je ubila 15 osoba i teško ranila dvoje dece.

Pijaca Markale je gađana dva puta. U granatiranju je ranjen i ubijen veliki broj civila. Dana 5.2.1994. godine, između 12:00 i 12:30, na pijaci je eksplodirala minobacačka granata od 120 mm. Ezrema Boškailo je tog dana ranjena u nogu dok je kupovala na pijaci. Mehmed Travljanin, koji se nalazio u obližnjem kafiću, čuo je jaku eksploziju i potom video ranjene i mrtve ljude na zemlji. U eksploziji ubijeno je više od 60, a ranjeno najmanje 140 osoba, među njima i Muradif Čelik. Sabljičin izveštaj, Zečevićev izveštaj i izveštaj vojnih posmatrača UN-a su se složili da je granata ispaljena iz pravca sever-severo-istok, sa teritorije pod kontrolom SRK.

 

Pijaca Markale 5.2.1994.

Otprilike godinu i po dana kasnije, pijaca Markale je gađana drugi put. Dana 28.8.1995. godine oko 11:10 sati eksplodirala granata na ulici Mula Mustafe Bašeskije, neposredno ispred ulaza u zgradu pijace. Minobacačka granta ispaljena je sa teritorije pod kontrolom SRK-a. Ismet Svraka je stajao sa dvojicom prijatelja na ulazu kada ga je eksplozija oborila na zemlju. Oba njegova prijatelja, kao i još 33 druge osobe je ubijeno, dok je 78 ranjeno. Granata je pala četiri ili pet metara od Ismeta i Mesude Klarić. Đula Leka videla je među mrtvima muža svoje sestre.

 

Pijaca Markale 28.8.1995.

 

Granatirana je i buvlja pijaca iza Narodne biblioteke, u četvrti Baščaršija. Područje oko buvlje pijace je bilo gusto naseljeno i bilo je pod kontrolom Armije BiH. Dana 22.12.1994. godine, otprilike u 09:10 časova, dve granate eksplodirale su jedna za drugom. U tom trenutku se na pijaci nalazilo između 30 i 50 ljudi. U eksploziji poginuli su Mirsad Delić i Hasan Hadžić, a ranjeni su Remzija Kihić, Ismeta Pačariz, Saliha Lukšija, Envera Sadović, Samir Mujković, Kasim Krka i Ramiz Hodžić.

Povezano

Kasarna u Rajlovcu

Dana 22. 2. 1992. godine ili približno tog datuma, u Rajlovcu je osnovana srpska opština koju su činila sela s mešovitim stanovništvom, uključujući većinski muslimansko

»

Ahmed Hido

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 28/29. 2. i 1/3. 3. 1996. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, radnik u fabrici automobila. Po padu sela Svrake 3.

»

Bego Selimović

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 21. 6. 1997. godine. Bosanski Musliman iz Gornje Bioče, radnik obezbeđenja. Napad na njegovo selo počeo je 29. 5. 1992. godine.

»

Eset Muračević

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 24. 2. 2011. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, sekretar mesne zajednice. Svedoči da su paravojne formacije SDS-a napale Svrake 2.

»

Ferid Ćutura

Svedočio je u predmetu Branko Vlačo pred Sudom BiH 20. 11. 2013. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake. Dana 13. 5. 1992. godine zatvoren je

»