Tišme

Neutvrđenog datuma u između 4. 8. i 10. 8. 1995. godine, nakon operacije „Oluja“, pripadnici 15. domobranske pukovnije II bojne I satnije HV-a, Željko Šunjerga, Branko Čadek, Milenko Hrstić i Goran Tabula otišli su u zaseok Rudele sela Tišme u opštini Kistanje, u izviđanje. U Rudelama je Željko Šunjerga zaustavio Srpkinju Mandu Tišmu i pitao je gde su joj sinovi i za koga navija, na šta je ona odgovorila da su joj sinovi u Beogradu i da navija za Krajinu. Željko Šunjerga je tada krenuo nazad ka kolima, ali je pre nego što je ušao u auto, pucao iz automatske puške, kratkim rafalom na Mandu Tišmu, koja je umrla na licu mesta.

Telo Mande Tišme je nakon osam ili devet dana sahranjeno na groblju u Kninu. Radi utvrđivanja uzroka smrti telo Mande Tišme je ekshumirano na mesnom groblju u Ivoševcima, gde je njena porodica prethodno prenela posmrtne osatatke u porodičnu grobnicu, a zatim je 7. 3. 2002. godine obavljena obdukcija njenih posmrtnih ostataka, nakon čega je ponovo sahranjena.

Povezano

Varivode

Skoro dva meseca po završetku operacije „Oluja“, 28.9.1995. godine, nekoliko pripadnika hrvatskih vojnih i policijskih snaga je u noćnim satima ušlo u selo Varivode u

»

Kakanj

Početkom avgusta 1995. godine. većina meštana većinski srpskog sela Kakanj u opštini Kistanje je napustila svoje kuće. U selu je ostalo deset meštana. Tokom i

»

Gošić

U selu Gošić u opštini Kistanje, tokom operacije „Oluja“ je ubijeno više meštana srpske nacionalnosti koji su se krili u šumi.

»