Višegrad

Višegrad je opština u istočnoj BiH, u kojoj je pre rata živelo pretežno muslimansko stanovništvo. Tenzije su počele još početkom 1992. godine, kada se bosanski Muslimani razoružavaju. U aprilu su i bosanski Srbi i bosansku Muslimani postavili barikade, što je propraćeno sporadičnim nasiljem, pucnjavom i granatiranjem. Nakon što je Užički korpus zauzeo Višegrad 20.4.1992. godine, situacija se ponovo smiruje. Posle povlačenja ovog korpusa sredinom maja, u Višegradu ostaju paravojne grupe, uključujući „Bele  orlove“ ili „Osvetnike“ , koje su činili pripadnici rezervnog sastava policije i VRS i kojima se priključio određeni broj lokalnih Srba. Bosanski Muslimani koji su postali na području u Višegradu našli su se u klopci, razoružani i prepušteni na milost i nemilost paravojnim snagama.

„Beli orlovi“/„Osvetnici“

Tokom juna 1992. godine, paravojne grupe su u opštini Višegrad počinile više masovnih ubistava, uz saučesništvo i pristanak srpskih vlasti. Ubijeno je približno 200 civila nesrba, pretežno bosanskih Muslimana, među kojima je bilo i žena i dece. Odvođeni su na različita mesta, gde su u grupama ubijani iz vatrenog oružja. Takva ubistva desila su se na obali Drine kod Sasa, kod fabrike „Varda“ i kod jame Paklenik. Izdvaja se još i spaljivanje civila u Pionirskoj ulici i na Bikavcu. Mnogi civili muslimanske nacionalnosti koji dotad nisu sami pobegli, sistematski su proterani. U roku od nekoliko nedelja, u opštini Višegrad gotovo da više nije bilo građana muslimanske nacionalnosti.

Povezano

Svedok S-4

Huso Delibašić Bosanski Musliman iz Rodić brda. Dana 29.5.1992. godine odveden je iz svoje kuće u pravcu Višegrada. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Mubina Zukić

Ševal Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda, radnik u fabrici „Partizan“. Dana 29.5.1992. godine zaustavljen u blizini svoje kuće dok je vozio kola i odveden

»

Jusuf Korač

Fajko Lončar Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Odveden je iz Rodić Brda neutvrđenog datuma u proleće 1992. godine. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Fatma Zukić

Fadil Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Dana 17.6.1992. godine, odveden je iz svoje kuće u zgradu SUP-a u Višegradu. Poslednji put je viđen otprilike

»

RV-2

Mameledžija Esad, Omer, Alija i Besima Čančar Bosanski Muslimani iz Kabernika. Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske, i tada

»

Rašid Tvrtković

Hamed i Husein Tvrtković Bosanski Muslimani iz Kabernika, otac i sin.  Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske i od

»