Vrhpoljski most

Dana 25.5.1992. godine, vojnici 6. krajiške brigade su ušli u Gornje i Donje Begiće, zaselak koji pripada selu Kljevci u opštini Sanski Most, gde su živeli bosanski Muslimani. Granatirali su sela Vrhpolje i Hrustovo, pretili meštanima i pretukli neke od njih, a potom se vratili na svoj kontrolni punkt kod sela Stojanovići.

Mapa Hrustovo-Vrhpolje

Nekoliko dana kasnije, 31.5.1992. godine, vojnici iste brigade ušli su u Donje Begiće i naredili stanovnicima da krenu u pravcu Gornjih Begića, gde su izdvojili muškarce, kojih je u toj grupi bilo tridesetak, i poveli ih do mosta u Vrhpolju, rekavši im da će ih tamo čekati autobusi koji će ih prevesti do Sanskog Mosta. Jadranko Palija, vojnik 6. krajiške brigade, poveo je kolonu prema mostu na Sani u Vrhpolju. Na putu do mosta ubio je vatrenim oružjem četiri bosanska Muslimana, Irfana Begića, Ismeta Kurbegovića i Miralema i Envera Cerića.

Na mostu su bosanskim Muslimanima naoružani vojnici naredili da se svuku i postroje. Rekli su im da će ih ubiti kao vid odmazde, pošto su ubijeni neki vojnici VRS. Naređeno im je da jedan po jedan skaču sa mosta u reku, dok su vojnici na njih pucali. Rajif Begić je bio šesti po redu i jedini je uspeo da preživi streljanje.

Najmanje 32 civila je ubijeno tog dana.

Povezano

Sanski Most 1995. godine

Kako su se bosanske snage približavale Sanskom Mostu u septembru 1995. godine, srpski civili i vojnici počeli su da beže u pravcu Banjaluke. Oko 15.9.1995.

»

Grgo Stojić

Dragan Tadić, Ante Tutić, Josip Banović, Žarko i Petar Nikić Bosanski Hrvati iz Škrljevite. Pripadnici srpskih snaga su ih ubili 2.11.1992. godine, u njihovom selu.

»

Sasina i Tomašica

Dana 5.12.1992. godine u mestu Tomašica, pripadnici VRS, Milo, Bojan, Ostoja i Miroslav Gvozden su, sa namerom da osvete svog poginulog brata, zajedno sa Zoranom

»

Kenjari

Dana 27.6.1992. godine ili približno tog datuma, u muslimanski zaselak Kenjari lokalni rezervisti srpske nacionalnosti u uniformama izdvojili su sve muškarce, uključujući i sinove Fikre

»

Kriva Cesta

Dana 22.6.1992. godine uniformisani pripadnici srpskih snaga doveli su grupu od otprilike 20 bosanskih Muslimana do potoka kod Krive Ceste, blizu Partizanskog groblja kod Sanskog

»

Lukavica

Dana 27.5.1992. godine, 50 do 100 srpskih vojnika opkolilo je većinski muslimansko selo Lukavicu i naredilo da se ono evakuiše, kako bi pretresli kuće u

»