Osnovna škola u Novom Gradu

Željko Tatić

Svedočio je u predmetu Halilović Ferid pred Osnovni sudom u Modriči.

***

„Tatić Željko u svom iskazu navodi da su ga najviše tukli upravnik Golubović, stražari Kljajić, Ibe i Šimo, ali isto tako kategorički tvrdi da ga je tukao i optuženi u logoru u Novom Gradu. Tom prilikom tukao ga je drvenom palicom po leđima koja je bila dužine 1 m, prečnika 5 do 6 cm bez ikakvog razloga a u trajanju od 15 minuta. Optuženi mu je naredio da stane sa podignutim rukama na tjemenom dijelu glave, a zatim ga je tukao tom drvenom palicom. Prihvatajući nalaz i mišljenje Instituta za  sudsku medicinu sud utvrđuje da je ovaj oštećeni zadobio povrede u predjelu lijeve butine gdje postoji ožiljak, a povreda je nastala djelovanjem gelera. Ovakva povreda u vrijeme nanošenja predstavljala je tešku i po život opasnu tjelesnu povredu, koja je ostavila trajne posledice u vidu artropatije lijevog koljena.“

***

Sa ostalim zatočenicima je prebačen u logore u Bosanskom Brodu. Oslobođen je nepoznatog datuma.

Povezano

Osnovna škola u Novom Gradu

Logor u OŠ u Novom Gradu funkcionisao je kao zatočenički objekat otprilike 3 dana u julu 1992. godine, od otprilike 13. 7. 1992. godine do

»

Stoja Stanković

Bosanska Srpkinja iz Novog Grada. Imala je mentalni hendikep. Zatvorena je sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku, nakon nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog

»

Gojko Pajić

Svedočio je u predmetu Tolić Josip pred sudom BiH 6. 6. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada, bivši pripadnik JNA. Pripadnici Vojne policije HVO

»