Logor „Sušica“

Durmo Handžić i Asim Zildžić

Durmo Handžić

Bosanski Musliman iz Nazda, radio je u vlaseničkoj telefonskoj centrali do njenog zatvaranja. Uhapšen je 2.6.1992. godine i odveden u logor „Sušica“ gde je ubrzo preminuo je od poslednica premlaćivanja. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani iz pojedinačne grobnice na groblju „Rakita“. Identifikovan je DNK analizom 2002. godine. Sahranjen je na mezarju „Rakita“ u Vlasenici.

Asim Zildžić

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Preminuo je od poslednica premlaćivanja u logoru „Sušica“ u junu 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani iz pojedinačne grobnice u mezarju „Rakita“. Sahranjen je 28.4.2001. godine.

Povezano

Šahija Saha Berbić

Bosanska Muslimanka iz Vlasenice, 1992. godine imala je 17 godina i bila je jedna od zatočenica logora „Sušica“, gde ju je u više navrata seksualno

»

Logor „Sušica“

Od početka juna pa do približno 15.9.1992. godine, mnoge zatočenice logora „Sušica“ su seksualno zlostavljane: silovane, ponižavane i fizički i verbalno maltretirane.

»

Bernes Hadžić

Bernes Hadžić, Logor „Sušica“, Vlasenica Nakon preuzimanja vlasti u gradu Vlasenica, srpske snage su hapsile i zatvarale bosanske Muslimane i druge nesrbe u logor „Sušica“.

»

Mirsad i Nurija Mahmutović

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, braća Suada Mahmutovića. Uhapšeni su u maju 1992. godine. Mirsad je prebačen u logor „Sušica“ pre 15.6.1992. godine, a Nurija je

»

Enes Hadžić i Fikret Arnaut

Enes Hadžić Bosanski Muslimani iz Vlasenice, sin Habibe Hadžić. Sa bratom Bernesom, izveden je iz logora „Sušica“ oko 30.9.1992. godine i zatim ubijen na Debelom

»