Odžak

Stoja Stanković

Bosanska Srpkinja iz Novog Grada. Imala je mentalni hendikep. Zatvorena je sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku, nakon nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine. U logoru je seksualno zlostavljana više puta, zajedno sa drugim zatočenicima koje su stražari primoravali na seksualne radnje. Oslobođena je iste godine.

 

Svjedok AB-2

Svedočio je u predmetu Tolić Josip pred sudom BiH 4. 3. 2015. godine

Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO su ga zatvorili sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine.

***

„Izjašnjavajući se na predmetne okolnosti svjedok AB2 je istakao da su izvjesna Adisa, Albina Terzić, Samir Hamzić zvani Kesa i Josip Tolić hodali između zatvorenika, vodajući psa, neke odabirali i vodili u učionicu, te su jedne prilike i njega izabrali i odveli u učionicu gdje je ležala gola Stoja Stanković iz Novog Grada.

Prisutni Josip Tolić, Golubović, Ferid Halilović i Ibe Ahmetović istom su se obratili riječima „…hajde Srbine da vidimo kako vi to Srbi radite…“. Svjedok AB-2 je naveo da su u tom momentu u prostoriji bili Ante Golubović, Ibrahim Ahmetović, Josip Tolić, Ferid Halilović, Nina, Adisa, svi su došli u tu učionicu, kojom prilikom su ga Ante Golubovicć i Josip Tolić natjerali da liže njen spolni organ, što je svjedok učinio, a zatim su tjerali Stoju da uzme njegov spolni organ. Svjedok je izjavio da Stoja nije mogla raditi ono što su joj naređivali jer nije imao erekciju. Navedeno je trajalo 10-ak minuta, za koje vrijeme su se oni smijali, nakon čega je Josip Tolić svjedoka udario šamarom i nogom u zadnjicu i rekao da trči dole (u salu).

***

Naveo je: „Čuo sam kako mi Nina Terzić govori, šta je Srbine, niste nikakvi ljubavnici, je l’ ne može da ti se digne, ne valja ti ni tvoja? Naredili su mi da ližem njen polni organ što sam ja i učinio.(…)Tada me je Nina uhvatila za ruku i rekla Stoji: Hajde sad ti da probaš malo svoga. (…) Nina je tada Stoju ošamarila i gurnula je od mene,…“

***

Povezano

Željko Tatić

Svedočio je u predmetu Halilović Ferid pred Osnovni sudom u Modriči. *** „Tatić Željko u svom iskazu navodi da su ga najviše tukli upravnik Golubović,

»

Osnovna škola u Novom Gradu

Logor u OŠ u Novom Gradu funkcionisao je kao zatočenički objekat otprilike 3 dana u julu 1992. godine, od otprilike 13. 7. 1992. godine do

»

Gojko Pajić

Svedočio je u predmetu Tolić Josip pred sudom BiH 6. 6. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada, bivši pripadnik JNA. Pripadnici Vojne policije HVO

»