Odžak

Stoja Stanković

Bosanska Srpkinja iz Novog Grada. Imala je mentalni hendikep. Zatvorena je sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku, nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine. U logoru je seksualno zlostavljana više puta, zajedno s drugim zatočenicima koje su stražari primoravali na seksualne radnje. Oslobođena je iste godine.

 

Svedok AB-2

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine.

Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine.

***

„Izjašnjavajući se na predmetne okolnosti svjedok AB-2 je istakao da su izvjesna Adisa, Albina Terzić, Samir Hamzić zvani Kesa i Josip Tolić hodali između zatvorenika, vodajući psa, neke odabirali i vodili u učionicu, te su jedne prilike i njega izabrali i odveli u učionicu gdje je ležala gola Stoja Stanković iz Novog Grada.

Prisutni Josip Tolić, Golubović, Ferid Halilović i Ibe Ahmetović istom su se obratili riječima „… hajde, Srbine, da vidimo kako vi to Srbi radite…“. Svjedok AB-2 je naveo da su u tom momentu u prostoriji bili Ante Golubović, Ibrahim Ahmetović, Josip Tolić, Ferid Halilović, Nina, Adisa, svi su došli u tu učionicu, kojom prilikom su ga Ante Golubović i Josip Tolić natjerali da liže njen spolni organ, što je svjedok učinio, a zatim su tjerali Stoju da uzme njegov spolni organ. Svjedok je izjavio da Stoja nije mogla raditi ono što su joj naređivali jer nije imao erekciju. Navedeno je trajalo 10-ak minuta, za koje vrijeme su se oni smijali, nakon čega je Josip Tolić svjedoka udario šamarom i nogom u zadnjicu i rekao da trči dole (u salu).“

***

„Naveo je: ‘Čuo sam kako mi Nina Terzić govori: šta je, Srbine, niste nikakvi ljubavnici, je l’ ne može da ti se digne, ne valja ti ni tvoja? Naredili su mi da ližem njen polni organ što sam ja i učinio. […] Tada me je Nina uhvatila za ruku i rekla Stoji: Hajde sad ti da probaš malo svoga. […] Nina je tada Stoju ošamarila i gurnula je od mene…“

(iz prvostepene presude Suda BiH u predmetu Josip Tolić, para. 296; iz prvostepene presude Suda BiH u predmetu Albina Terzić, para. 205)

***

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»