Osnovna i Srednja škola

Osnovna i Srednja škola u Bosanskom Šamcu su tokom 1992. godine korišćene kao zatočenički objekti za bosanske Hrvate i Muslimane sa teritorije ove opštine.

Zatočenici su u više navrata premeštani u različite zatočeničke centre na teritoriji opštine Bosanski Šamac, ali i u Brčko i Bijeljinu. Tako je grupa zatočenika krajem aprila 1992. godine iz Zgrade TO premeštena u Kasarnu JNA u Brčkom, a kasnije u Kasarnu u Bijeljini. Dana 13.5.1992. godine, oko 50 zatočenika je prevezeno u Osnovnu i Srednju školu u Bosanskom Šamcu, dok je grupa od devet zatočenika helikopterom prebačena na Vojni aerodrom u Batajnici kod Beograda.

Bosanski Muslimani i Hrvati, većinom civili, su tokom proleća i leta 1992. godine zatvarani u fiskulturne sale Srednje i Osnovne škole.

U fiskulturnoj sali Osnovne škole zatočenike je u više navrata premlaćivao Stevan Todorović, načelnik policije i član srpskog Kriznog štaba u Bosanskom Šamcu. Zatočenicima je vojnik sa nadimkom Zubar vadio zube klještima pa je jednom prilikom Hasan Subašić izgubio dva zuba. Na podu sale je bilo posle mučenja zatočenika bilo i do 90 zuba. Muhamedu i Naseru Bičiću stražar je tokom zatočenja u osnovnoj školi pucao iznad glave.

Fiskulturna sala Osnovne škole u Bosanskom Šamcu

Srednja škola je funkcionisala kao zatočenički objekat do 30.1.1993. godine i u njoj je bilo zatočeno između 300 do 500 Hrvata i Muslimana.

Zatočenici su tokom jeseni i zime 1992. godine autobusima u pratnji srpske policije prevoženi u Bosansku Gradišku, pa zatim u Hrvatsku gde su razmenjivani kod sela Dragalić. U novembru 1992. godine, svi preostali zatočenici iz Bosanskom Šamca su prebačeni u logor „Batković“.

 

Lista zatočenika razmenjenih kod sela Dragalić, 4.9.1992. godine

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

7.5.1992. godine, Crkvina

Dana 7.5.1992. godine, 52 zatočenika je iz Zgrade Teritorijalne odbrane u Bosanskom Šamcu prebačeno u skladište „Agroprometa“ u selu Crkvina. Zatočenici su postrojeni, a zatim

»

Vojni aerodrom Batajnica

Vojni aerodrom u Batajnici je od Vukovara udaljen oko 130, a od Bosanskog Šamca oko 160 kilometara. U jednom periodu sredinom 1992. godine služio je

»