Osnovna i Srednja škola

Osnovna i Srednja škola u Bosanskom Šamcu su tokom 1992. godine korišćene kao zatočenički objekti za bosanske Hrvate i Muslimane sa teritorije ove opštine.

Zatočenici su u više navrata premeštani u različite zatočeničke centre na teritoriji opštine Bosanski Šamac, ali i u Brčko i Bijeljinu. Tako je grupa zatočenika krajem aprila 1992. godine iz Zgrade TO premeštena u Kasarnu JNA u Brčkom, a kasnije u Kasarnu u Bijeljini. Dana 13.5.1992. godine, oko 50 zatočenika je prevezeno u Osnovnu i Srednju školu u Bosanskom Šamcu, dok je grupa od devet zatočenika helikopterom prebačena na Vojni aerodrom u Batajnici kod Beograda.

Bosanski Muslimani i Hrvati, većinom civili, su tokom proleća i leta 1992. godine zatvarani u fiskulturne sale Srednje i Osnovne škole.

U fiskulturnoj sali Osnovne škole zatočenike je u više navrata premlaćivao Stevan Todorović, načelnik policije i član srpskog Kriznog štaba u Bosanskom Šamcu. Zatočenicima je vojnik sa nadimkom Zubar vadio zube klještima pa je jednom prilikom Hasan Subašić izgubio dva zuba. Na podu sale je bilo posle mučenja zatočenika bilo i do 90 zuba. Muhamedu i Naseru Bičiću stražar je tokom zatočenja u osnovnoj školi pucao iznad glave.

Fiskulturna sala Osnovne škole u Bosanskom Šamcu

Srednja škola je funkcionisala kao zatočenički objekat do 30.1.1993. godine i u njoj je bilo zatočeno između 300 do 500 Hrvata i Muslimana.

Zatočenici su tokom jeseni i zime 1992. godine autobusima u pratnji srpske policije prevoženi u Bosansku Gradišku, pa zatim u Hrvatsku gde su razmenjivani kod sela Dragalić. U novembru 1992. godine, svi preostali zatočenici iz Bosanskom Šamca su prebačeni u logor „Batković“.

 

Lista zatočenika razmenjenih kod sela Dragalić, 4.9.1992. godine

Povezano

Bosanski Šamac

Tokom aprila 1992. godine, u zgradi Teriorijalne odbrane (TO) Bosanski Šamac bilo je zatočeno nekoliko desetina muškaraca Hrvata i Muslimana iz Bosanskog Šamca i okoline.

»

Logor „Batković“

Bosanski Musliman Mehmed Hodžić iz sela Šatorovići u opštini Rogatica je tokom leta 1992. godine bio zatočenik logora „Batković”, zatočeničkog objekata za bosanske Muslimane i

»

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

7.5.1992. godine, Crkvina

Dana 7.5.1992. godine, 52 zatočenika je iz Zgrade Teritorijalne odbrane u Bosanskom Šamcu prebačeno u skladište „Agroprometa“ u selu Crkvina. Zatočenici su postrojeni, a zatim

»