Osnovna i Srednja škola

Osnovna i Srednja škola u Bosanskom Šamcu su tokom 1992. godine korišćene kao zatočenički objekti za bosanske Hrvate i Muslimane sa teritorije ove opštine.

Zatočenici su u više navrata premeštani u različite zatočeničke centre na teritoriji opštine Bosanski Šamac, ali i u Brčko i Bijeljinu. Tako je grupa zatočenika krajem aprila 1992. godine iz Zgrade TO premeštena u Kasarnu JNA u Brčkom, a kasnije u Kasarnu u Bijeljini. Dana 13.5.1992. godine, oko 50 zatočenika je prevezeno u Osnovnu i Srednju školu u Bosanskom Šamcu, dok je grupa od devet zatočenika helikopterom prebačena na Vojni aerodrom u Batajnici kod Beograda.

Bosanski Muslimani i Hrvati, većinom civili, su tokom proleća i leta 1992. godine zatvarani u fiskulturne sale Srednje i Osnovne škole.

U fiskulturnoj sali Osnovne škole zatočenike je u više navrata premlaćivao Stevan Todorović, načelnik policije i član srpskog Kriznog štaba u Bosanskom Šamcu. Zatočenicima je vojnik sa nadimkom Zubar vadio zube klještima pa je jednom prilikom Hasan Subašić izgubio dva zuba. Na podu sale je bilo posle mučenja zatočenika bilo i do 90 zuba. Muhamedu i Naseru Bičiću stražar je tokom zatočenja u osnovnoj školi pucao iznad glave.

Fiskulturna sala Osnovne škole u Bosanskom Šamcu

Srednja škola je funkcionisala kao zatočenički objekat do 30.1.1993. godine i u njoj je bilo zatočeno između 300 do 500 Hrvata i Muslimana.

Zatočenici su tokom jeseni i zime 1992. godine autobusima u pratnji srpske policije prevoženi u Bosansku Gradišku, pa zatim u Hrvatsku gde su razmenjivani kod sela Dragalić. U novembru 1992. godine, svi preostali zatočenici iz Bosanskom Šamca su prebačeni u logor „Batković“.

 

Lista zatočenika razmenjenih kod sela Dragalić, 4.9.1992. godine

Povezano

7.5.1992. godine, Crkvina

Dana 7.5.1992. godine, 52 zatočenika je iz Zgrade Teritorijalne odbrane u Bosanskom Šamcu prebačeno u skladište „Agroprometa“ u selu Crkvina. Zatočenici su postrojeni, a zatim

»

Bosanski Šamac

U ranim jutarnjim časovima 17.4.1992. godine, pripadnici paravojnih snaga i srpske policije izvršili su napad na Bosanski Šamac i preuzeli vlast u gradu, koji je

»

Vojni aerodrom Batajnica

Vojni aerodrom u Batajnici je od Vukovara udaljen oko 130, a od Bosanskog Šamca oko 160 kilometara. U jednom periodu sredinom 1992. godine služio je

»

Mehmed Hodžić

Bosanski Musliman iz sela Šatorovići, opština Rogatica. Preminuo je od posledica premlaćivanja u logoru „Batković“ 3.8.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2020.

»

Mehmed Hodžić

Bosanski Musliman iz sela Šatorovići, opština Rogatica. Preminuo je od posledica premlaćivanja u logoru „Batković“ 3.8.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2020.

»