Ubistva

Od 130.000 stradalih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, najveći broj čine civili koji su život izgubili masovnim streljanjima, spaljivanjima, gušenjem, ali su neki od njih ubijeni i u sopstvenim domovima, zajedno sa članovima porodice, na kućnom pragu, ili dok su se kretali u izbegličkim kolonama.

Bosanska knjiga mrtvih sadrži imena 100.885 žrtava rata, popisanih tokom istraživanja Istraživačko-dokumentacionog centra (IDC) iz Sarajeva.

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHPK) popisali su 13.642 ubijenih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu.

Prema podacima istraživanja državnog Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i istraživanja koje je sprovela Documenta, tokom rata u Hrvatskoj život je izgubilo između 20.000 i 22.000 ljudi.

Mnogi i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih.  

Žrtve ovih zločina bili su uglavnom civili, bespomoćni i ranjivi, neretko raseljena lica bez ikakvih prava, iscrpljeni prethodnim progonom, zatočeništvom, glađu i višemesečnom strepnjom za sopstvene živote. 

Glas žrtava